THẦY STEFAN LOTZ

THẦY STEFAN LOTZ

THẦY STEFAN LOTZ

CÔ PHẠM NGỌC ANH

CÔ PHẠM NGỌC ANH

CÔ PHẠM NGỌC ANH

THẦY TÙNG NGUYỄN

THẦY TÙNG NGUYỄN

THẦY TÙNG NGUYỄN

CÔ MAI PHƯƠNG

CÔ MAI PHƯƠNG

CÔ MAI PHƯƠNG

THẦY STEFAN LOTZ
.

Chứng chỉ

IELTS 8.5

Kinh nghiệm

8 năm giảng dạy và luyện thi IELTS

Học vấn

Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh trường ĐH Ngoại ngữ HN

Giải thưởng

Học bổng thạc sĩ Lancaster Global Scholarship tại Đại học Lancaster

CÔ PHẠM NGỌC ANH
.

Chứng chỉ

IELTS 8.5

Kinh nghiệm

8 năm giảng dạy và luyện thi IELTS

Học vấn

Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh trường ĐH Ngoại ngữ HN

Giải thưởng

Học bổng thạc sĩ Lancaster Global Scholarship tại Đại học Lancaster

THẦY TÙNG NGUYỄN
.

Chứng chỉ

IELTS 8.5

Kinh nghiệm

8 năm giảng dạy và luyện thi IELTS

Học vấn

Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh trường ĐH Ngoại ngữ HN

Giải thưởng

Học bổng thạc sĩ Lancaster Global Scholarship tại Đại học Lancaster

CÔ MAI PHƯƠNG
.

Chứng chỉ

IELTS 8.5

Kinh nghiệm

8 năm giảng dạy và luyện thi IELTS

Học vấn

Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh trường ĐH Ngoại ngữ HN

Giải thưởng

Học bổng thạc sĩ Lancaster Global Scholarship tại Đại học Lancaster

ĐĂNG KÝ TEST ĐẦU VÀO IELTS MIỄN PHÍ

Image
Image
Image
Image
0353 209 794