Listening for Gist: Kỹ thuật tăng band điểm IELTS Listening rõ rệt trong thời gian ngắn
Listening for Gist: Kỹ thuật tăng band điểm IELTS Listening rõ rệt trong thời gian ngắn

3.0

eye

52

calendar

11/09/2023

Cách viết IELTS Writing task 1 đạt điểm tối đa cho từng dạng bài
Cách viết IELTS Writing task 1 đạt điểm tối đa cho từng dạng bài

5.0

eye

55

calendar

11/09/2023

12 Thì trong tiếng Anh: Công thức, Cách dùng và dấu hiệu nhận biết
12 Thì trong tiếng Anh: Công thức, Cách dùng và dấu hiệu nhận biết

5.0

12 Thì trong tiếng Anh là một trong những kiến thức nền tảng quan trọng nhất khi học tiếng Anh. Cùng IELTS LEADERS tìm hiểu tại bài viết nhé!

eye

35

calendar

11/09/2023

Linking Words (Từ nối): Định nghĩa, các dùng và bài tập
Linking Words (Từ nối): Định nghĩa, các dùng và bài tập

5.0

Linking words (từ nối) là một trong những cách cải thiện tính mạch lạc vượt trội trong writing và speaking. Cùng IELTS LEADERS khám phá cách dùng tại bài viết nhé!

eye

44

calendar

11/09/2023

Linking Words (Từ nối): Định nghĩa, các dùng và bài tập
Linking Words (Từ nối): Định nghĩa, các dùng và bài tập

5.0

Linking words (từ nối) là một trong những cách cải thiện tính mạch lạc vượt trội trong writing và speaking. Cùng IELTS LEADERS khám phá cách dùng tại bài viết nhé!

eye

0

calendar

11/09/2023

0353 209 794