Khóa học này dành cho những ai?

  • Học sinh được luyện các dạng bài đọc và nghe chuyên sâu hơn và tổng kết các dạng từ vựng theo chủ đề, được trang bị  phương pháp làm bài cho 2 kỹ năng nghe và đọc
  • Được trang bị đầy đủ các công thức trả lời của tất cả các topic của kỹ năng IELTS speaking và luyện tập trả bài theo cặp, tăng sự tương tác nhóm và phản xạ trả lời trong phòng thighép
  • Được thi thử IELTS 4 kỹ năng liên tục trước ngày thi, làm quen tinh thần và không khí phòng thi
IELTS Senior

Nội dung chương trình

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TẠI IELTS LEADERS

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TẠI IELTS LEADERS

R: Refined knowledge (Tính chắt lọc kiến thức)

I: Inspiration (Tính truyền cảm hứng trong lớp học)

P: Practice (Tính thực hành ngôn ngữ)

L: Logic (Tính logic chặt chẽ)

RIPL là phương pháp đào tạo đẩy mạnh năng lực nắm bắt và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của học viên nhờ tính truyền cảm hứng, tính thực hành, luyện thi tinh gọn và logic.

Học viên IELTS LEADERS không chỉ đơn thuần được bồi dưỡng về mặt kiến thức logic, chắt lọc mà còn được thúc đẩy cảm hứng học tập, đẩy mạnh tính thực hành và phát triển khả năng tự khám phá kiến thức của bản thân. Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc xây dựng chân dung một học trò thành công, sở hữu những tính cách, kỹ năng không thể thiếu trong thế kỷ 21.

LỘ TRÌNH HỌC

LỘ TRÌNH HỌC
0353 209 794