CÁC KHÓA HỌC TẠI IELTS LEADERS

IELTS FOUNDATION

Target: 0 - 2.0 IELTS

 • Học sinh làm quen với cách tư duy về học ngôn ngữ, học tiếng Anh theo văn cảnh trong đoạn phim, bài hát tiếng Anh
 • Nâng cao vốn từ vựng và cải thiện kỹ năng nghe hiệu quả
 • Chuẩn hóa phát âm từ các âm đơn cơ bản
IELTS FOUNDATION

IELTS Elementary

Target: 2.0 - 3.0 IELTS

 • Học sinh được xây dựng nền tảng từ vựng thông qua việc phát triển kỹ năng nghe có nội dung lấy từ các bối cảnh giao tiếp thực tế của người bản xứ
 • Hệ thống ngữ pháp đi từ cơ bản lên dựng câu phức, câu ghép
 • Chuẩn hóa phát âm theo hệ thống IPA, tăng cường sự tự tin và tăng khả năng tương tác ngôn ngữ ở các tình huống giao tiếp cơ bản
 • Học từ vựng trong văn cảnh bài nói của IELTS speaking
IELTS Elementary

IELTS Pre-Intermediate

Target: 3.0 - 4.5 IELTS

 • Tiếp tục nâng cao dần các thử thách phát âm với các âm đôi, nối từ và nối cụm từ trong câu
 • Hệ thống lại các chủ đề ngữ pháp chính được ứng dụng trong 4 kỹ năng của bài thi IELTS
 • Tăng cường vốn từ vựng theo ngữ cảnh cụ thể theo các bài đọc IELTS
 • Luyện tập kỹ năng nghe, đọc theo các chủ đề cơ bản của bài thi IELTS
IELTS Pre-Intermediate

IELTS Intermediate

Target: 4.5 - 5.5 IELTS

 • Học sinh bắt đầu đi vào làm quen với các dạng bài đọc hiểu và nghe hiểu thuộc các chủ đề cơ bản của bài thi IELTS listening và IELTS reading
 • Luyện tập các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS speaking bám sát bộ đề dự đoán theo quý
 • Ứng dụng ngữ pháp trong bài đọc và bài viết, nắm vững định dạng bài thi IELTS 4 kỹ năng và cách lấy điểm từng phần
IELTS Intermediate

IELTS Senior

Target: 5.5 - 6.5 IELTS

 • Học sinh được luyện các dạng bài đọc và nghe chuyên sâu hơn và tổng kết các dạng từ vựng theo chủ đề, được trang bị  phương pháp làm bài cho 2 kỹ năng nghe và đọc
 • Được trang bị đầy đủ các công thức trả lời của tất cả các topic của kỹ năng IELTS speaking và luyện tập trả bài theo cặp, tăng sự tương tác nhóm và phản xạ trả lời trong phòng thighép
 • Được thi thử IELTS 4 kỹ năng liên tục trước ngày thi, làm quen tinh thần và không khí phòng thi
IELTS Senior

IELTS Master

Target: 6.5 - 7.5 IELTS

 • Học sinh được luyện tập chuyên sâu từng dạng đề trong cả 4 kỹ năng
 • Bám sát bộ đề dự đoán theo quý, phân tích bài viết mẫu và nắm vững định dạng bài thi và các phương pháp lấy điểm
 • Luyện tập phát âm dạng nâng cao hơn, trọng âm từ, trọng âm câu cũng như các quy tắc ngắt nghỉ được luyện tập nhuần nhuyễn
IELTS Master
0353 209 794