Khóa học này dành cho những ai?

  • Học sinh được xây dựng nền tảng từ vựng thông qua việc phát triển kỹ năng nghe có nội dung lấy từ các bối cảnh giao tiếp thực tế của người bản xứ
  • Hệ thống ngữ pháp đi từ cơ bản lên dựng câu phức, câu ghép
  • Chuẩn hóa phát âm theo hệ thống IPA, tăng cường sự tự tin và tăng khả năng tương tác ngôn ngữ ở các tình huống giao tiếp cơ bản
  • Học từ vựng trong văn cảnh bài nói của IELTS speaking
IELTS Elementary

Nội dung chương trình

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TẠI IELTS LEADERS

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TẠI IELTS LEADERS

R: Refined knowledge (Tính chắt lọc kiến thức)

I: Inspiration (Tính truyền cảm hứng trong lớp học)

P: Practice (Tính thực hành ngôn ngữ)

L: Logic (Tính logic chặt chẽ)

RIPL là phương pháp đào tạo đẩy mạnh năng lực nắm bắt và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của học viên nhờ tính truyền cảm hứng, tính thực hành, luyện thi tinh gọn và logic.

Học viên IELTS LEADERS không chỉ đơn thuần được bồi dưỡng về mặt kiến thức logic, chắt lọc mà còn được thúc đẩy cảm hứng học tập, đẩy mạnh tính thực hành và phát triển khả năng tự khám phá kiến thức của bản thân. Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc xây dựng chân dung một học trò thành công, sở hữu những tính cách, kỹ năng không thể thiếu trong thế kỷ 21.

LỘ TRÌNH HỌC

LỘ TRÌNH HỌC
0353 209 794