Khóa học này dành cho những ai?

  • Tiếp tục nâng cao dần các thử thách phát âm với các âm đôi, nối từ và nối cụm từ trong câu
  • Hệ thống lại các chủ đề ngữ pháp chính được ứng dụng trong 4 kỹ năng của bài thi IELTS
  • Tăng cường vốn từ vựng theo ngữ cảnh cụ thể theo các bài đọc IELTS
  • Luyện tập kỹ năng nghe, đọc theo các chủ đề cơ bản của bài thi IELTS
IELTS Pre-Intermediate

Nội dung chương trình

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TẠI IELTS LEADERS

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TẠI IELTS LEADERS

R: Refined knowledge (Tính chắt lọc kiến thức)

I: Inspiration (Tính truyền cảm hứng trong lớp học)

P: Practice (Tính thực hành ngôn ngữ)

L: Logic (Tính logic chặt chẽ)

RIPL là phương pháp đào tạo đẩy mạnh năng lực nắm bắt và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của học viên nhờ tính truyền cảm hứng, tính thực hành, luyện thi tinh gọn và logic.

Học viên IELTS LEADERS không chỉ đơn thuần được bồi dưỡng về mặt kiến thức logic, chắt lọc mà còn được thúc đẩy cảm hứng học tập, đẩy mạnh tính thực hành và phát triển khả năng tự khám phá kiến thức của bản thân. Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc xây dựng chân dung một học trò thành công, sở hữu những tính cách, kỹ năng không thể thiếu trong thế kỷ 21.

LỘ TRÌNH HỌC

LỘ TRÌNH HỌC
0353 209 794